Damstra Vastgoed

Damstra Vastgoed is actief in projectontwikkeling van residentieel en commercieel onroerend goed. Met een eigentijdse visie ontwikkelen we hoogwaardige, eigentijdse en duurzame woningen en bedrijfsruimtes. Dit doen we met aandacht voor de kleinste details in ontwerp en afwerking, bovendien met respect voor de historie van bestaande panden en locaties. 

Uw pand(en) verkopen?
Overweegt u verkoop van uw onroerend goed? Damstra Vastgoed doet u graag een voorstel.  

Direct contact opnemen

Projecten

De behaalde resultaten van de afgelopen 10 jaar weerspiegelen ons succes. Onze kwaliteitseisen zijn hoog en dat is terug te zien in al onze realisaties. Bekijk hieronder een greep uit onze gerealiserde projecten

Acquisitie

Uw vastgoed verkopen

Bent u op zoek naar een investeringsmogelijkheid; wilt u beleggen in vastgoed of juist uw vastgoed verkopen? Damstra Vastgoed zoekt doorlopend nieuwe posities om aan te kopen. Dit kunnen losse appartementen of bedrijfsruimtes zijn, maar ook complete vastgoedportefuilles.  Als het vastgoed past bij onze visie dan kopen we het, ongeacht de bouwkundige staat en/of huursituatie.

Wij zijn een financieel solide bedrijf. We bieden altijd marktconforme prijzen en ook dikwijls meer dan dat. Onze aankopen doen we snel en zonder ingewikkelde voorbehouden.

Dus: bent u voornemens uw onroerend goed te verkopen?
Of: zoekt u een partner om onroerend goed mee aan te kopen?
Neem dan contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.

Direct een afspraak maken

DAMSTRA 'Family Real Estate Services'  

Aankoopbegeleiding
in Amsterdam, het Gooi en omstreken

                                   
                                      

Voorsprong door expertise
Bij de aankoop van een woning komen veel zaken kijken.  Wij begeleiden u tijdens het gehele aankoopproces. Van de selectie en onderhandeling tot het sluiten van de koop en de afhandeling van de overdracht: wij luisteren naar onze klant, creëren met u een strategie op maat en rationaliseren elke afweging. Veel meer nog dan het zijn van de tipgever, doorgronden we vanuit kennis en jarenlange ervaring de juiste aspecten om snel en accuraat beslissingen te maken.

We hebben het aankoopproces opgedeeld in 8 stappen:

STAP 1 Kennismakingsgesprek
Tijdens het kennismakingsgesprek brengen we uw woonwensen en behoeften in kaart, en bespreken wij de haalbaarheid hiervan. Ook leggen wij onze werkwijze uit en maken we de kosten inzichtelijk, transparantie vinden wij hierin erg belangrijk.
STAP 2 Het aanbod
Dagelijks screenen wij het woningaanbod in de regio Amsterdam, Het Gooi en omstreken. De woningen die passen binnen uw zoekprofiel bieden we u aan per e-mail. Hieronder vallen ook de off-market objecten die in de stille verkoop worden aangeboden door collega's in ons uitgebreide netwerk.
STAP 3 Interesse
Bij interesse in een woning maken we een afspraak voor een bezichtiging. Uw aankopend makelaar gaat mee naar de bezichtiging voor advies en begeleiding. Desgewenst halen we u op, ook vanaf Schiphol Airport.
STAP 4 Advies
Tijdens de bezichtiging bekijken we de bouwkundige staat en de onderhoudsstaat van de woning. Heeft u interesse in de woning? Dan zoeken we alle overige zaken voor u uit, zoals o.a. de juridische staat, de waarde, de courantheid, de staat van het casco en de fundering, eventuele vervuiling van de grond, bestemming, etc.
STAP 5 Onderhandelingen
In nauw overleg adviseren wij u over de te volgen onderhandelingsstrategie. Daarnaast adviseren wij over de hoogte en het beste moment van bieden. Wij verzorgen de bieding, maar uiteraard altijd pas nadat die door u is goedgekeurd. Samen gaan wij voor het best haalbare resultaat.
STAP 6 Afronding
Als we overeenstemming bereiken, bevestigen wij alle voorwaarden en condities.
Indien gewenst plannen wij een bouwkundige keuring in. Daarna sturen wij alle stukken naar de notaris voor het opmaken van de koopakte. De koopakte nemen wij voor u door en begeleiden u bij de notaris als u gaat tekenen. 
STAP 7 Inspectie en levering
Wanneer de financiering rond is begeleiden wij u bij de inspectie, de juridische overdracht en de feitelijke levering van de woning.
STAP 8 Nazorg
Bij ons kantoor vinden wij persoonlijk contact erg belangrijk. Ook na de transactie kunt u altijd contact met ons opnemen als u ergens tegenaan loopt. Wij zijn er om u te adviseren en denken graag met u mee.
Direct een afspraak maken

English Translation

Lead through expertise
There are many things to consider when purchasing a home. We guide you through the entire purchasing process. From the selection and negotiation to the closing of the sale and the handling of the transfer: we listen to our customer, create a tailor-made strategy with you and rationalize every consideration. Much more than being the tipster, we understand the right aspects based on knowledge and experience to make quick and accurate decisions.

We have divided the purchasing process into 8 steps:
STEP 1 Introductory meeting
During the introductory meeting, we map out your housing wishes and needs, and discuss the feasibility of this. We also explain our working method and make the costs transparent, transparency is very important to us.
STEP 2 The offer
We screen the housing supply in the Amsterdam region, Het Gooi and the surrounding area on a daily basis. We will offer you the properties that match your search profile by e-mail. This also includes the off-market objects that are offered in the silent sale.
STEP 3 Interest
If you are interested in a property, we will make an appointment for a viewing. Your purchasing broker will accompany you to the viewing for advice and guidance. If desired, we can pick you up, also from Schiphol Airport.
STEP 4 Advice
During the viewing we look at the structural condition and the state of maintenance of the house. Are you interested in the property? Then we look into all other matters for you, such as the legal status, the value, the marketability, the condition of the hull and the foundation, any soil contamination, destination, etc.
STEP 5 Negotiations
In close consultation, we advise you on the negotiation strategy to be followed. In addition, we advise on the amount and the best time to bid. We take care of the bid, but of course only after it has been approved by you. Together we go for the best possible result.
STEP 6 Finishing
If we reach an agreement, we confirm all terms and conditions. If desired, we schedule a construction inspection. We then send all documents to the notary for the preparation of the purchase deed. We will go through the purchase deed for you and accompany you to the notary when you sign.
STEP 7 Inspection and delivery
When the financing is complete, we will guide you through the inspection, the legal transfer and the actual delivery of the home.
STEP 8 Aftercare
At our office, personal contact is very important to us. Even after the transaction, you can always contact us if you encounter any problems. We are here to advise you and are happy to think along with you.

Please Contact:
Rik Spoelstra
company owner 
mob. -  +31.621507735   
e-mail -  info@damstravastgoed.nl 

Stel uw vraag

 

Damstra Vastgoed

T: +31 (0)35 208 53 69
M: +31 (0)6 - 215 077 35
E: info@damstravastgoed.nl

Binnendelta 10d
1261 WZ Blaricum
The Netherlands