Ontwikkeling beleggingspand in de Baarsjes

Baarsjesweg 157, Amsterdam

Ontwikkeling van een beleggingspand met 4 vrije sector huurwoningen direct aan de Kostverlorenvaart in de Baarsjes.

T: +31 (0)35 208 53 69
E: info@damstravastgoed.nl
Binnendelta 10d
1261 WZ Blaricum
The Netherlands